įlyginti

įlyginti
įlýginti tr. 1. Š ką įdėtą padaryti lygų su paviršium. 2. CII574 priskaityti, įskaityti: Turi savo dienos algą drauge įlyginti CI537. \ lyginti; aplyginti; atlyginti; įlyginti; išlyginti; nulyginti; palyginti; prilyginti; sulyginti; užlyginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • aplyginti — tr. K 1. padaryti lygesnį paviršių: Nelygias dirvas reikėtų aplyginti rš. Žemės paviršių galutinai aplygino tirpstančių ledynų vanduo rš. Stiklo popierium ir dilde aplyginome aštrius kartono kraštus rš. Aplyginkit kapą ir eikit namo Ds. 2. Vrnv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlyginti — K 1. tr. padaryti lygų: Nelygų galą rąsto atlygink J. Reikia stiklo galą atlyginti Ėr. 2. tr. lygiai nustatyti, sureguliuoti (svarstykles): Svarstyklės atlygintos puikiausiai Ėr. 3. tr., intr. Sch107, Lp, Skr užmokėti, atsiteisti: Už sužeidimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlyginti — 1. tr. J, BŽ83 padaryti lygų paviršių: Išlyginsim kelius, užsėsime laukus, gimtasis židinys bus vėl jaukus S.Nėr. Klonius išlygintumbime, o paskui žolėmis geroms užsėtumbime K.Donel1. Peilis toks iškapotas, reik ašmenis išlyginti Plt. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lyginti — ( yti), ina, ino K 1. tr. SD320 daryti lygų paviršių, šalinti nelygumus: Jis lygina kurmarausius ant pievos J. Pievą [išknaisiotą] lyginu OG332. Lygintas akmuo NdŽ. Paėmęs šakę, lygink gyvolius (mėšlą gyvulių tvarte) Dov. | refl.: Kẽlias jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulyginti — tr. 1. padaryti lygų paviršių: Dirvas nulyginkime valkėmis rš. Nulygink medį, kur nelygus J. Su skliutu tai medžius nulygina Snt. 2. padaryti lygų su žemės paviršiumi: Visą zabudovą ugnis nulygino Vrnv. ^ Kuprota boba visus laukus nulygina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palyginti — tr. 1. K, J, Vdk padaryti kiek lygesnį paviršių: Lenkėtas dirvas reikia palyginti rš. Pirma palyginsu karves (mėšlą po karvėmis tvarte), paskuo pasikreiksu Šts. | refl. tr.: Piemuo pasilygina, pasigirdo [gyvolius] Šts. 2. refl. sustoti į vieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prilyginti — tr. 1. padaryti kiek lygesnį paviršių: Kelias truputį prilygintas Ėr. Ir vėl braukia, glosto [plaukus], lyg prilygindama, ką buvo išdraikiusi Vaižg. Jis dabar tik akėčiom prilygino, o paskiau drapakuos Lš. 2. padaryti lygaus didumo, ilgumo:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulyginti — tr. 1. R108 padaryti lygų paviršių: Tešla pilama į kepamąją skardą, jos paviršius sulyginamas šaukštu rš. Sutrypė, sulygino duobę ir, paskubom metęs kastuvą, užėjo už tvarto P.Cvir. Ant tų šiaudų užpylė žemių; po tam jas sulygino VoK133. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užlyginti — tr. BŽ148 padaryti lygų paviršių: Duobė dar neužlyginta Ėr. | refl.: Tiek šoko [jaunimas], kad duobės gryčioj užsilygino Jnšk. lyginti; aplyginti; atlyginti; įlyginti; išlyginti; nulyginti; palyginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”